Диабет


ХипогликемияДокато човек може да издържи моментни стойности на кръвната захар дори от 60.0 mmo/L, то при стойност под 2.0mmo/L се появява така нареченото състояние на хипогликемия. При него организмът остава без достатъчно енергия. На първо място, за броени минути, без храна остава мозъкът и човек може да изпадне в безсъзнание. Това състояние трябва да е много добре известно на диабетиците и техните близки, тъй като се появява лесно при взимане на инсулин на гладно или в по-голяма от необходимата доза. Повечето диабетици усещат преди да изпаднат в хипогликемия, но трябва да са подготвени и да знаят какво да правят. Околните пък може да забележат видима слабост и нарушен говор. Една бучка захар от кутийка в джоба на болния в такъв момент може да спаси живота му. В България лекарите инструктират болните за това, когато влизат в болница за да преминат на инсулин, но често близките им остават незапознати как да действат при хипогликемия, На запад лекарите често правят инструктаж и на близките, като някъде дори се дава на болния и инжекция, при което близкия му може да го извади бързо и от състояние на много тежка хипогликемия, при стойности на глюкозата доста под 1.0 mmo/L. Проблем у нас е и че докато гледате близкия си в безсъзнание и викнете Бърза помощ, първо не се знае дали ще се свържете достатъчно бързо. Второ, операторката може да се вживее в ролята на доктор и да ви разпитва колко е кръвната захар на болния, докато преценева дали да прати доктор, който не е ясно кога ще дойде. Ако се окажете някъде пък в провинцията, фаталният край би бил неизбежен при една не особено критична ситуация.

В момента в който изпадналият в хипогликемия получи инжекция, кръвта разнася глюкозата за 1-2 минути до мозъка и човекът може от състояние, в което не чува името си и не може да говори и се движи, просто да стъпи на крака и заговори отново нормално. Все пак в този момент е добре да се помисли дали поетият инсулин е преминал пиковата точка на действието си, защото ако не е, може да разгради набързо малкото количество поета глюкоза и да се стигне до повторно състояние на хипогликемия. За това е желателно да се вземе веднага повечко захар и шоколад и дори ако се разбере, че болният е взел твърде много инсулин с малко храна, да му се прелее глюкоза чрез система от лекар.